Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

esewan
22:16
Reposted fromjasminum jasminum viadobrazla dobrazla
esewan
22:14
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
esewan
22:12
1262 2ef0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaryzyhultaj ryzyhultaj
esewan
22:11
esewan
22:09
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viabesomeoneelse besomeoneelse
esewan
22:07
3223 bc48
Reposted fromblueinsane blueinsane viaJamesEvans JamesEvans
esewan
22:07
2881 06c3
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaryzyhultaj ryzyhultaj
esewan
22:05

July 11 2015

esewan
00:08
9977 86c1 500
Reposted fromzciach zciach

July 09 2015

esewan
15:55
5887 65c6 500
Reposted fromyouwillneverfindme youwillneverfindme
esewan
15:55
5903 76bd 500
Reposted fromxklaudr xklaudr
esewan
15:53
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink
esewan
15:52
cat burger
Reposted fromrenana renana

July 03 2015

esewan
17:38
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
esewan
16:53

16:52
9897 146c
Reposted fromblutelf blutelf viajust-delicious just-delicious
esewan
16:52
6490 3eb5 500
esewan
16:52
16:50
6670 c3bb
esewan
16:47
9683 baba
Reposted fromwildeyed wildeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...