Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

esewan
16:47
9704 5c97 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
esewan
16:45
9828 defa 500
Sweet Little Lies (2010)
esewan
16:44
esewan
16:44
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaarrependimento arrependimento
esewan
16:43
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacryingangel cryingangel
esewan
16:42
7165 71ad
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
esewan
16:41
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viablaugranaaa blaugranaaa
esewan
16:41
9326 b6cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
esewan
16:40
Jesteśmy dziećmi szczęścia, wciąż czekającymi na zaległe alimenty.
— Wiesław Brudziński
Reposted fromavooid avooid viapaulinac26 paulinac26
esewan
16:39
9393 dfa0 500
no właśnie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viathereisnogod thereisnogod

July 02 2015

esewan
19:19
7709 5150
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
esewan
19:10
5543 a842
Reposted fromsangivisceres sangivisceres
esewan
19:09
7362 4403
Reposted fromnatelle natelle
esewan
18:54
esewan
18:52
7517 563b 500
Reposted fromjogi jogi
esewan
18:49
Zostałem głęboko zraniony, ale nie potrafiłem tego okazać, może nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Tak dobrze nauczyłem się kryć siebie przed samym sobą, że mogło się tak zdarzyć. 
— William Wharton
Reposted frommissljud missljud
esewan
15:17
esewan
13:55
esewan
13:55
3155 0e8d
esewan
13:53
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viawithoutadoubt withoutadoubt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl